Statuten van de vzw Bhakti Marga België – verkorte versie

De vereniging heeft tot doel om parallel en op een niet-beperkende manier verschillende acties en activiteiten uit te voeren, met name op literair, artistiek, cultureel, educatief, media- en spiritueel gebied, om alle burgers een permanent platform voor uitwisseling te bieden. op het gebied van welzijn, bedoeld om hen bewust te maken van zichzelf, anderen en de wereld. En dit, geleid door de waarden van vrede, welwillendheid, transparantie, verantwoordelijkheid, eenheid, samenwerking en ecologie in verband met de leer van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda.

De vereniging kan alle handelingen verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel. Het kan met name donaties ontvangen en op zijn beurt donaties over de hele wereld doen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om één of meerdere gebouwen of locaties te verwerven. In het bijzonder kan zij haar medewerking verlenen en belangstelling tonen voor elke activiteit die vergelijkbaar is met haar doel.