ONDERSTEUNING

Bhakti Marga heeft veel middelen om je hart te bereiken en je begrip te verdiepen, en dankzij onze donoren en vrijwilligers, zijn vele daarvan gratis. Als het je bevalt wat we doen en je wilt de missie van Paramahamsa Vishwananda ondersteunen, deel dan je sympathie en je enthousiasme. Help ons samen te groeien.

IN DE OUDHEID

In de oudheid probeerden ashrams zelfvoorzienend te zijn. De koning en de plaatselijke bevolking leverden een bijdrage, omdat ze wisten dat alle gebeden en rituelen die in de ashram werden gedaan hen ook ten goede zouden komen. Positieve verdiensten worden gegenereerd wanneer de dagelijkse gebeden en het dagelijkse werk worden gedaan met God in gedachten, en belangeloos en in dankbaarheid worden opgedragen aan de Heer. De zegeningen die dit oproept, worden geschonken aan allen die hebben bijgedragen aan het welzijn van de ashram. Lang geleden werden koeien beschouwd als het grootste geschenk, maar in de huidige moderne tijd is jouw financiële ondersteuning het hardst nodig. De ingezamelde middelen stellen de missie in staat om het welzijn van de mensheid te dienen. Je steun wordt zeer gewaardeerd.

Financiële steun

Bhakti Marga België

Alle donaties gaan naar het vergroten van onze missie hier in België. 
BNP Paribas Fortis
IBAN: BE75.0018.3963.9251

 

Seva (onbaatzuchtige dienstbaarheid)

Als je talenten, vaardigheden of ideeën hebt die ons zouden kunnen helpen en ook de manier waarop we de boodschap en de missie van Paramahamsa Vishwananda verspreiden te verbeteren en wil je graag meehelpen, schrijf ons dan.

GRATIS BRONNEN OM TE ONDERZOEKEN

ONLINE DARSHAN

MET PARAMAHAMSA VISHWANANDA

INSIGHTS FROM THE MASTER

WEKELIJKSE SERIE

KIRTAN WITH THE MASTER

MAANDELIJKSE SERIE

KENNISREEKS

DUIK DIEP IN DE GESCHRIFTEN

KIRTAN
SESSIONS

MAANDELIJKSE SERIE

Q&A WITH
THE MASTER

KIJK OP FACEBOOK

EXPERIENCES WITH
THE MASTER

MENSEN DELEN HUN VERHALEN

DAGELIJKSE
GEBEDEN

OCHTEND- EN AVOND-ARATI

ONLINE DARSHAN

MET PARAMAHAMSA VISHWANANDA

INSIGHTS FROM THE MASTER

WEKELIJKSE SERIE

Q&A WITH
THE MASTER

KIJK OP FACEBOOK

KIRTAN WITH THE MASTER

MAANDELIJKSE SERIE

KENNISREEKS

DUIK DIEP IN DE GESCHRIFTEN

KIRTAN
SESSIONS

MAANDELIJKSE SERIE

EXPERIENCES WITH
THE MASTER

MENSEN DELEN HUN VERHALEN

DAGELIJKSE
GEBEDEN

OCHTEND- EN AVOND-ARATI