HET PAD

Als je de weg hierheen hebt gevonden, ben je waarschijnlijk op zoek naar iets meer in het leven, iets met meer betekenis. Iets dat je echt kan ondersteunen en je kan helpen om boven de uitdagingen van het leven uit te stijgen.

EEN PAD NAAR GOD

‘Bhakti’ betekent liefde en toewijding aan het Goddelijke. Bhakti ‘leven’ is onze weg van het bewust liefhebben van God, niet alleen aan de oppervlakte, maar diep in ons hart op elk moment van ons leven. Paramahamsa Vishwananda leert dat het verwerkelijken van God het uiteindelijke doel van van het menselijk bestaan is. Hij is hier om je op het pad te begeleiden en je te helpen bhakti te ‘leven’ door je eigen unieke en persoonlijke relatie met het God te ontwikkelen. Met de Meester is een leven in zo’n gelukzalige toestand niet alleen weggelegd voor yogi’s of heiligen! Het is voor ons allemaal in dit leven een reële optie.

DE REIS VAN DE ZIEL

Ware kennis en oprechte beoefening kunnen leiden tot wat wij ‘Zelfverwerkelijking’ noemen, waarbij je je eigen goddelijkheid ervaart. Dit is echter niet het eindpunt. Wat hierna komt is het verwerkelijken van de bron van het leven zelf, dat in alles wat geschapen is aanwezig is. We noemen dat ‘Godsverwerkelijking’. Godsverwerkelijking is belangrijk omdat het je bevrijdt van de cyclus van geboorte en dood en je de eeuwige realiteit laat zien die aan alles ten grondslag ligt. Om dat te bereiken biedt Bhakti Marga een unieke en holistische vierarmige benadering die diepgeworteld is in eeuwenoude spirituele tradities.

ÉÉN GOD – VELE GEZICHTEN

We geloven in één God; we noemen Hem Sriman Narayana. Hoewel Hij in ons leeft, neemt Hij ook verschillende uiterlijke vormen aan. Deze vormen stellen ons in staat om een relatie met Hem te ervaren, die volgens ons de belangrijkste relatie in ons leven is. Elk van deze uiterlijke vormen vertoont een unieke set van attributen en kwaliteiten, die je de vrijheid geven om in relatie te gaan met diegene die jou het meest nabij is en die lief te hebben.

GENADE VAN DE GURU

Onze eigen inspanningen kunnen ons tot aan de grens van Godsverwerkelijking brengen. Om de grenzen van de materiële wereld te doorbreken hebben we de Genade van een ware Meester nodig. Paramahamsa Vishwananda is een satguru die het pad meester is en die je voorbij je eigen beperkingen kan brengen. Hij wekt de Goddelijke Liefde van je hart en begeleidt je op dit pad met behulp van een unieke combinatie van spirituele beoefeningen.

 

Yoga & Meditatie
Devotionele kunst
Kennis
Rituelen